Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego

Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego

20 kwietnia 2021 Bez kategorii

W dniu 12 kwietnia uczniowie naszej szkoły brali udział w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego, którego współorganizatorem jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego . Do zmagań konkursowych
przystąpiło 64 uczniów zarówno z Olecka jak i z Ełku.
Konkurs ma na celu:
-rozwijanie zainteresowań językiem angielskim
-podnoszenie poziomu umiejętności językowych
-wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo i wspieranie ich w nauce
-motywowanie do dalszego pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu języka
angielskiego a przede wszystkim gramatyki oraz części leksykalnej

Czekamy na wyniki oraz zachęcamy do udziału w następnym roku.

Skip to content