Uczennica klasy III w etapie centralnym Olimpiady Literatury i Języka Polskiego!

Uczennica klasy III w etapie centralnym Olimpiady Literatury i Języka Polskiego!

30 marca 2021 Bez kategorii Galeria

Trzystopniowa Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich. W Polsce prowadzona jest bez przerwy od 1970 r. Została utworzona przy Instytucie Badań Literackich PAN z inicjatywy ówczesnych władz oświatowych oraz przedstawicieli Instytutu.

Komitet Główny, który kieruje pracami merytorycznymi i organizacyjnymi Olimpiady, został powołany przy Instytucie Badań Literackich PAN – najważniejszej placówce polonistycznej w kraju. W jego skład wchodzą pracownicy IBL PAN, a także ludzie nauki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawskiego, Wrocławskiego, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Gdańskiego, UMCS w Lublinie etc. – łącznie ok. 40 osób. Podstawą przygotowania do konkursu jest wydawany co kilka lat Przewodnik po tematach OLiJP (ostatnie wydanie – Warszawa 2001, Wydawnictwo IBL PAN – obecnie wyłącznie w wersji elektronicznej), zawierający regulamin, zasady udziału w poszczególnych etapach, instrukcję przeprowadzenia zawodów I stopnia w szkole, wreszcie szczegółowy wykaz tematów do przygotowania na III etap Olimpiady wraz z hasłowymi wskazówkami dotyczącymi ich problematyzowania, sposobem opracowania, szeroką bibliografią, która obejmuje również dzieła przywołujące konteksty filozoficzne, estetyczne i społeczne.

Olimpiada służy przywracaniu należnego miejsca w nauczaniu szkolnym wartościom humanistycznym, potwierdza wysoką rangę języka polskiego i polskiego piśmiennictwa w życiu społecznym, przyczynia się zarazem do głębszego rozpoznania narodowej i europejskiej tradycji literackiej oraz tożsamości kulturowej.

Przed Emilką etap finałowy Olimpiady, gdzie będzie musiała zmierzyć się z napisaniem kolejnej pracy , tym razem potrwa to aż pięć godzin. Jeśli zdobędzie określoną ilość punktów, czeka ją jeszcze egzamin ustny.

Należy wspomnieć, iż laureaci i finaliści OLiJP są zwolnieni z egzaminu maturalnego z przedmiotu „język polski”, zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny najwyższej. Zaświadczenia nadające tytuł finalisty lub tytuł laureata (zwalniające z egzaminu maturalnego z języka polskiego) są przesyłane pocztą.

Warto podkreślić, iż Komitet Główny może przyznawać nagrody specjalne:

  1. Nagrodę językoznawczą za najlepsze prace i wypowiedzi z zakresu nauki o języku;
  2. Nagrodę im. prof. dr hab. Aliny Brodzkiej-Wald – za najlepszą rozprawkę napisaną na III etapie OLiJP;
  3. Nagrodę za najlepszą interpretację porównawczą napisaną na III etapie OLiJP;
  4. Nagrodę za interesujące opracowanie tematu konkursowego w danym roku;
  5. Nagrody mogą przyznawać także inne instytucje wedle osobnych kryteriów uzgodnionych z Komitetem Głównym OLiJP (np. nagrody za wybór określonych tematów w zawodach III stopnia, nagrody dla uczniów spoza kraju itp.). 

Emilia Przemielewska

Skip to content