Świadectwa ukończenia szkoły zostały rozdane.

Sorry, only modern browsers.