Rok szkolny 2018/ 2019 zakończony.19 czerwca 2019 r. zakończył się rok szkolny 2018/ 2019 w I LO w Olecku. Uczniowie klas pierwszych i drugich otrzymali promocję do klas programowo wyższych. P. dyrektor Katarzyna Kamińska pogratulowała wszystkim uczniom, a szczególnie tym, którzy uzyskali świadectwa z czerwonym paskiem, tzn. średnią ocen 4,75 i powyżej. Cieszy fakt, że wyróżnieni to liczna grupa wśród społeczności uczniowskiej.

Sorry, only modern browsers.