Zajęcia rozwijające kompetencje ICT oraz pracę zespołową (programowanie i robotyka)W dniu 05.04.2019 r. odbył się zajęcia z programowania i robotyki.

Sorry, only modern browsers.