Projekt ,,Poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku”realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Sorry, only modern browsers.