Szkoła wierna dziedzictwu07 listopada 2018r. samorząd uczniowski wraz z opiekunem panią Teresą Woźniak wziął udział w XV Forum Wychowawczym Szkół pod hasłem " Szkoła wierna dziedzictwu".

Sorry, only modern browsers.