Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą kształcenia zapraszamy do udziału w oferowanych przez nas prelekcjach o zróżnicowanej tematyce, nawiązującej do specyfiki kierunku studiów, którym jest lingwistyka w biznesie. Prelekcje będą odbywały się z wykorzystaniem platformy ZOOM (linki do spotkań podamy najpóźniej do piątku, 9.04). Kandydatom na studia I i II stopnia dodatkowo proponujemy także indywidualne spotkania z przedstawicielkami Katedry Lingwistyki Stosowanej w ramach Kawiarenki LwB (wtorek, środa, piątek, platforma ZOOM). W Kawiarence LwB nasze reprezentantki odpowiedzą na wszelkie pytania związane z rekrutacją na studia I i II stopnia oraz programem i przebiegiem studiów. Chęć udziału w Kawiarence LwB prosimy zgłaszać mailowo.


W czwartek, 15 kwietnia, o godz. 18.00 zapraszamy na II spotkanie z cyklu LwB nadaje TON. Tym razem gościem dr Barbary Kozak i dr Magdaleny Makowskiej będzie Karolina Kazuła, reprezentująca firmę Wordsmith PR Sp. z o.o., nowego interesariusza kierunku lingwistyka w biznesie. Transmisja na FB LwB.
Szczegółowy program Tygodnia Otwartych Drzwi LwB znajduje się w zakładce: Dyskusja.