Zakończyła się nauka w I semestrze. Mimo wielu trudności, na które natknęli się zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, w związku ze zdalnym nauczaniem, możemy mówić o wysokich wynikach uczniów naszego liceum.
Dyrekcja dziękuje uczniom, nauczycielom i rodzicom za włożony trud, za pracę, za zaangażowanie.
Poniższe materiały obrazują osiągnięte wyniki.