6 lutego miały miejsce okręgowe zawody II stopnia w ramach XLVII Olimpiady Geograficznej.
Zawody odbyły się w Olsztynie z zachowaniem reżimu sanitarnego. Przez dwie i pół godziny uczniowie naszej szkoły- Kacper Murawski z III A oraz Krzysztof Bielawski z II D zmagali się z wyjątkowo trudnymi zadaniami konkursowymi. Spodziewali się jednak co ich czeka i przygotowywali się sumiennie.
Kacper Murawski zajął czwarte miejsce ustępując zwycięzcy zaledwie o 11 punktów. Tym samym znalazł się pośród dziewięciu uczestników, których prace będą weryfikowane przez Komitet Główny. Nie wiemy jeszcze czy pojedzie na finał w Gdyni, ale czekamy z niecierpliwością.
Nieco mniej szczęścia miał Krzysztof Bielawski. Zabrakło mu zaledwie kilku punktów, żeby znaleźć się w dziewiątce. Na szczęście jest uczniem drugiej klasy i ma jeszcze jedną szansę w przyszłym roku.
Olimpiada Geograficzna jest olimpiadą prestiżową. Komitet Główny Olimpiady Geograficznej kieruje całością prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Olimpiady. W jego skład wchodzą obecnie 35 osób: pracownicy uczelni wyższych i PAN, geografowie-metodycy oraz dawni laureaci OG, a także przedstawiciel studentów.

Komitet Główny działa zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Laureaci i finaliści olimpiady są zwolnieni z egzaminu maturalnego, z którego automatycznie otrzymują 100 %.