RAMOWY PROGRAM REGIONALNYCH SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH ONLINE „WSPIERANIE PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ POLSCE”
organizowanych w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej to cykl konferencji, w których uczestniczą nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy instytucji oświaty.
Cieszymy się, że naszą szkołę na tym międzynarodowym spotkaniu reprezentowały uczennica Emilia Czajewska oraz dyrektor Katarzyna Kamińska.