Uczniowie I LO w Olecku w ramach projektu „Kompetencje kluczowe - kluczem do przyszłości” po raz kolejny wzięli udział w wykładach i warsztatach.

 Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii tegoroczne uczestnictwo w zajęciach  miało nieco odmienny charakter. Uczniowie i prowadzący łączyli się ze sobą w sposób wirtualny, 3 grudnia młodzież uczestniczyła w wykładach prowadzonych przez wykładowców Politechniki Białostockiej.