W ramach zajęć z inicjatywności prowadzonych przez Emilię Przemielewską, odbyło  się spotkanie online z doktorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - Szymonem Żylińskim. Opowiedział on o swoich doświadczeniach dziennikarskich, podróży autostopem po Buthanie, predyspozycjach osobowościowych do uprawiania tego zawodu. Zainteresował słuchaczy swoją motywacją do działania w tak rudnych czasach, pokazując, że praca związana z dziennikarstwem ma jeszcze wiele tajemnic.

3 grudnia kolejne spotkanie z „ludźmi po fachu”, Panią Anną Minkiewicz-Zarembą, dziennikarką Radia Olsztyn!