Uczniowie I LO w Olecku w ramach projektu „Kompetencje kluczowe - kluczem do przyszłości” wzięli udział w wykładach i warsztatach.

 Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii tegoroczne uczestnictwo w zajęciach  miało nieco odmienny charakter. Uczniowie i prowadzący łączyli się ze sobą w sposób wirtualny, 6 listopada  młodzież klas o profilu matematyczno- fizycznym uczestniczyła w wykładach prowadzonych przez wykładowców Politechniki Białostockiej.

       

Wykłady na Wydziale Elektrycznym poruszały różne tematy:

 

„Światłowody”-  prowadzący- dr hab. inż. Piotr Miluski, prof. PB.

„43 Tb/s to aktualny rekord prędkości transmisji danych – szybciej niż światłowodem się nie da”- taką zdumiewająca informacją zaczął swój wykład prowadzący. W ramach prezentacji została omówiona budowa i zasada działania światłowodów. Przedstawione były przykłady zastosowań światłowodów w telekomunikacji, technice laserowej, sensorach oraz medycynie.

„ Energia dla przyszłości”-dr inż. Helena Rusak . Młodzież dowiedziała się, że energia  jest niezbędnym elementem rozwoju ludzkiej cywilizacji. Niestety, stosowane obecnie technologie wytwarzania energii powodują negatywne skutki w środowisku. Na wykładzie była mowa o ultranowoczesnych, na ten czas, eksperymentalnych, metodach wytwarzania energii oraz ich potencjalnych oddziaływaniach na środowisko naturalne.

„Metamateriały – właściwości i możliwości”- dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB  udzielił wyczerpujących odpowiedzi na wiele pytań: Czy mogą istnieć materiały o ujemnej wartości przenikalności elektrycznej albo magnetycznej? Czy można zbudować samodzielnie takie materiały? Gdzie można zastosować takie materiały? Jakie specyficzne właściwości wykazują tego typu materiały?

Na wydziale Mechanicznym młodzież wzięła udział w wykładzie na temat:„Transplantacja- prawne i etyczne aspekty inżynierii biomedycznej”-prowadzący dr inż. Żaneta Anna Mierzejewska.

Na Wydziale Informatyki odbył się wykład pt.„Praktyczne wprowadzenie do tworzenia relacyjnych baz danych”. Dr inż. Eugenia Busłowska zaprezentowała wybrane praktyczne zagadnienia związane z relacyjną bazą danych. Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi poleceniami do tworzenia i modyfikowania bazy danych.

    18 listopada uczniowie klas biologiczno- chemicznych uczestniczyli w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez pracowników Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku – Instytut Nauk Leśnych w Hajnówce:

„Do czego służy las?”- warsztaty prowadziła dr Ewa Pirożnikow

„Antropogeniczne zmiany środowiska przyrodniczego“ - dr inż. Małgorzata Rauba

„Wyznaczenie gęstości różnych gatunków drewna”- mgr Marcin Stocki 

    Uczniowie byli bardzo zadowoleni z uczestnictwa w zajęciach, które poszerzyły  ich wiedzę  i rozwinęły zainteresowania.

Kierownictwem i stroną organizacyjną  zajęła się p. Barbara Domysławska.

                                                                                                                                               Mariola Pezowicz