W dniu 8 października 2020 roku odbyła się X edycja ogólnopolskiego Internetowego Interaktywnego Konkursu Matematycznego Maks Matematyczny.
Maks Matematyczny jest oryginalną koncepcją konkursu matematycznego, która wykorzystuje technologie informatyczne. W znacznej części nie wymaga wiedzy, ale umiejętności. Stanowi przede wszystkim intelektualną rozrywkę w formie internetowych gier matematycznych. Zadaniem konkursowym uczestnika konkursu jest samodzielne rozwiązywanie 2 zadań optymalizacyjnych w formie internetowych gier matematycznych, w dniu konkursu. Uczeń rozwiązuje zadania konkursowe w szkole, która go zgłosiła, pod nadzorem Szkolnego Koordynatora Konkursu.
X edycja przyniosła kolejny sukces Emilce Czajewskiej z klasy 3A, zajęła I miejsce w województwie i 12 w kraju w kategorii klas III szkół ponadpodstawowych oraz uzyskała wynik bardzo dobry. W ubiegłym roku również mogła się pochwalić I miejscem w województwie w ósmej edycji i II miejscem w dziewiątej edycji tego konkursu. Z Emilki klasy wziął udział i również duży sukces odniósł Bartek Łapszys – III miejsce w województwie i Zuzanna Kabak – IV miejsce w województwie. Jakub Truchan z klasy 2A za osiągnięty wynik – XII miejsce w województwie, otrzymał darmowy udział w kolejnej edycji.
Gratulacje wszystkim uczestnikom!

Szkolny Koordynator Konkursu i
nauczycielka matematyki – Elżbieta Guziejko