Przydzielamy Stypendia po raz drugi!!!

(kolejność alfabetyczna)

Serdecznie gratulujemy tegorocznym Stypendystom!

UWAGA: Zakwalifikowani uczniowie otrzymają pomoc materialną w formie jednorazowego stypendium finansowego w wysokości 1 000 zł oraz opiekę nauczyciela-tutora na rok szkolny 2020/2021. Celem opieki tutorskiej jest pomoc uczniom w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów w nauce, wsparcie w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, aktywna współpraca z uczniem i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych. Szczegóły przekazania środków i zasady ich rozliczenia zostaną określone w umowie stypendialnej.