ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU KOMPETENCJE KLUCZOWE KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 ORAZ PRZYDZIELAMY STYPENDIA DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH I TRZECICH ZA POPRZEDNI ROK NAUKI

Więcej informacji w zakładce 
PROJEKT:
 KOMPETENCJE KLUCZOWE KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI