26.06.2020r. uczniowie klas pierwszych i drugich I LO im. Jana Kochanowskiego w Olecku zakończyli rok szkolny 2019/2020. Uroczystość rozdania świadectw przebiegała inaczej niż w latach poprzednich. Złożyły się na
to rygoryzmy związane z pandemią. Uczniowie spotkali się w dziewięciu grupach w trzech różnych przedziałach czasowych. Każda grupa - klasa - miała wyznaczone swoje miejsce na boisku szkolnym. Tam Wychowawcy razem z
Dyrekcją wręczali świadectwa szkolne.

Cenzurki ze średnią ocen 5,10 i wyżej wraz z Nagrodą Dyrektora Szkoły - jednorazowe stypendium - otrzymało 26 uczniów: Bielawski Krzysztof, Dadura Dominika, Motulewicz Izabela, Kruszniewska Kinga, Kuszewski Paweł, Dębowska Irmina, Naruszewicz Julia, Kozłowska Zofia Emilia, Miławicka Magdalena, Piotrowska Aleksandra, Cieślukowski Konrad, Reszuta Melania, Domasik Julia, Czajewska Emilia, Dąbrowska Nikola Anna, Sidorowicz Patrycja, Hatalska Natalia, Kuklińska Kinga, Trofimow Gabriela, Protasiewicz Kacper, Kalinowski Bartłomiej, Piotrowska Natalia, Kneć Anna, Leonarczyk Kinga, Pieczulis Maciej, Smyk Weronika. To bardzo wysokie osiągnięcia uczniów.

Dwoje uczniów zostało wytypowanych do Nagrody Prezesa Rady Ministrów, są to: Pola Stadnicka (kl. 1F) ze średnią ocen 5,75 i Jakub Truchan (kl. 1A) - średnia ocen 5,53.

Uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen poniżej 5,10 do 4,75 otrzymali również świadectwo z wyróżnieniem i dyplomy uznania. W grupie tej znalazło się 31 uczniów. Uczniowie, którzy mieli poniżej 4,75 otrzymali świadectwa,
promujące do klasy programowo wyższej. Ponadto wręczono dyplomy za osiągnięcia w konkursach, zawodach sportowych, prace na rzecz szkoły. Wysokie osiągnięcia cieszą wszystkich: samych uczniów, rodziców, nauczycieli
i wychowawców. Życzymy dalszych sukcesów w następnych latach nauki. Nadeszły wakacje…Całej społeczności szkolnej zdrowych, bezpiecznych, słonecznych wakacji.

Do zobaczenia we wrześniu - może już w klasach, w pracowniach, w ławkach.

Mariola Pezowicz