Materiały dla uczniów do samodzielnej pracy

 


Szkoła wdraża formę zdalnego nauczania na platformie Microsoft Teams.

Instrukcja dla ucznia:
- Skąd pobrać login i hasło do platformy?,
- Jak się zalogować?,
- Gdzie znaleźć przedmioty?