Instrukcja dla ucznia:
- Skąd pobrać login i hasło do platformy?,
- Jak się zalogować?,
- Gdzie znaleźć przedmioty?

 

Instrukcja dla nauczyciela:
- Skąd pobrać login i hasło do platformy?,
- Jak się zalogować?,
- Jak założyć zespół automatycznie lub ręcznie?

 

W przypadku nie pamiętania hasła:
Od 19.10 została włączona nowa opcja samodzielnego resetowania hasła:
"Przy następnym logowaniu do konta użytkownicy są poproszeni o identyfikator użytkownika oraz hasło. Wybierają przycisk Dalej, a następnie określają, czy chcą przeprowadzić uwierzytelnienie za pomocą telefonu, wiadomości e-mail, czy obu metod. Wprowadzają otrzymany kod, wybierają pozycję Zweryfikuj, a następnie wybierają pozycję Zakończ. Po zakończeniu użytkownicy mogą zresetować swoje hasło." Ewentualnie wybranie opcji: "nie pamiętam hasła" i wybranie motody weryfikacji jak w/w.

W przypadku technicznych problemów z logowaniem:
Proszę o kontakt przez dziennik elektroniczny (G Romotowski)