Galeria: Świadectwa ukończenia szkoły zostały rozdane.

W I LO im. Jana Kochanowskiego w Olecku uczniowie klas trzecich otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Uroczystość rozdawania świadectw odbywała się w niecodziennych okolicznościach. Wychowawcy wręczali świadectwa absolwentom zgodnie z harmonogramem. Uczniowie pojedynczo odbierali świadectwa w półgodzinnych odstępach. Uroczystości tej patronowała Dyrekcja Szkoły. Wszyscy uczniowie klas trzecich ukończyli nasze liceum. Ich trzyletni trud znalazł odzwierciedlenie w wysokich ocenach. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 13 osób, są to: Urszula Kamińska (5,65), Aleksandra Jaroniec (5,25), Róża Maria Stankiewicz (5,24), Karolina Szeraszewicz (5,24), Miłosz Myszkiewicz (5,18), Bianka Dąbek (5,17), Wiktoria Płazińska (5,12), Łukasz Grygieńć (5,06), Julia Kapuścińska (4,89), Katarzyna Mrozowska (4,88), Małgorzata Ankianiec (4,84), Weronika Skorupska (4,84), Gabriela Jeglińska (4,82). Uczniowie ci zdobyli średnią ocen powyżej 4,75. Najwyższa średnia ocen wynosiła 5,65 - uzyskała ją Urszula Kamińska, otrzymując także Nagrodę "Laur Kochanowskiego" przyznaną przez Radę Pedagogiczną Liceum. Nagrodę Specjalną  Rady Pedagogicznej otrzymał Łukasz Grygieńć. Uczniowie, którzy nie uzyskali świadectwa z wyróżnieniem, również zdobyli wysokie oceny. Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy ukończenia szkoły, życząc powodzenia na egzaminach maturalnych.

    Drodzy Absolwenci, niech wiedza, umiejętności i doświadczenie życiowe zdobyte w trakcie nauki w naszym liceum posłużą Wam dobrze w dalszym życiu. Trzyletni czas edukacji wspominajcie jak najmilej i jak najlepiej. Nie zapominajcie o Szkole i zajrzyjcie czasem do nas.

                                                                              Mariola Pezowicz