Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podały nowe zasady rekrutacji na uczelnie .

Zachęcam do zapoznania się .
 
Doradca zawodowy Teresa Wozniak