Decyzją Ministra Edukacji Narodowej zajęcia zostały zawieszone.

 

 

 

DROGI LICEALISTO!

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nasza szkoła, tak jak wszystkie szkoły Polsce , od 25 marca przystępuje do realizacji kształcenia na odległość.

              W związku z ta trudną i nietypową dla nas wszystkich sytuacją, informuję że:

- nauczyciele I LO pracują w godzinach ustalonych w tygodniowym planie nauczania – prowadząc lekcje on-line, kontaktując się na platformach e-learningowych, pełniąc dyżury konsultacyjne dla uczniów, itd.

Nie oznacza to, że każdy z Was ma spędzić przed komputerem wszystkie godziny, które ma w planie lekcji. Po prostu wtedy, kiedy masz dany przedmiot, możesz kontaktować się z nauczycielem;

- możesz uzyskiwać oceny poprzez przedłożenie nauczycielowi przy pomocy mediów elektronicznych, poczty tradycyjnej lub skrzynki kontaktowej na terenie szkoły (jest już taka obok sekretariatu!) rozwiązanych zadań, kart pracy, form pisemnych wypracowań, wykonanych ćwiczeń, przygotowanych prezentacji multimedialnych, nagranych filmów itd., w zależności od specyfiki przedmiotu, realizowanych treści i ustaleń nauczyciela, a także podczas lekcji on-line zgodnie z przyjętymi zasadami oceniania w czasie lekcji prowadzonych w szkole; oceny są wstawiane do dziennika.

Pamiętajmy, że od naszej odpowiedzialności i właściwego zachowania zależy zdrowie i życie nas i naszych bliskich. Wierzę, że jesteście dojrzali i odpowiedzialni  - i zawsze pamiętacie o dobru innych ludzi. Apeluję o zachowanie wszelkich zalecanych zasad bezpieczeństwa.

Kochani! Spróbujmy odnaleźć się w tej wyjątkowej sytuacji, nie popadać w panikę i przygnębienie. Wierzę, że spotkamy się wszyscy w naszej szkole.

Szczególnie zwracam się do Maturzystów – jakiekolwiek będą decyzje Ministerstwa i CKE dotyczące egzaminów – wszyscy zdajemy w tym roku Egzamin Dojrzałości!

Zapewniam Was, że dołożymy wszelkich starań, aby Wam pomóc.

Dyrektor szkoły
Katarzyna Kamińska

 

Nauczyciele
1. Organizują pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy (formach i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac itp., zasadach oceniania).
2. Zakres przekazywanych treści i zadań zadawanych do wykonania nie powinien być zbyt obszerny, aby nie przerósł możliwości uczniów, co zniechęci ich do pracy i przyniesie skutki odwrotne do zamierzonych.
3. Nie wszyscy uczniowie mogą mieć w pełni swobodny dostęp do sieci. Niektórzy muszą się dzielić komputerem czy telefonem z rodzeństwem (zwłaszcza młodszym). 
Warto pamiętać, że: logowanie, przesyłanie, generowanie postaci elektronicznej to dla uczniów dodatkowy czas poświęcony na naukę.
4. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.
5. Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi. 
6. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach uczeń-nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania.

Uczniowie
1. Samodzielnie (np. przez e-dziennik) lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt z wychowawcą i nauczycielami.
2. W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego - organizują naukę własną w domu.
3. Najlepsze efekty daje praca systematyczna!
4. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
5. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe! 
6. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
7. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).


Rodzice

- nauczyciele I LO pracują w godzinach ustalonych w tygodniowym planie nauczania – prowadząc lekcje on-line, kontaktując się na platformach e-learningowych, pełniąc dyżury konsultacyjne dla uczniów, itd.

Nie oznacza to, że każdy uczeń ma spędzić przed komputerem wszystkie godziny, które ma w planie lekcji. Po prostu wtedy, kiedy ma dany przedmiot, może w różny sposób kontaktować się z nauczycielem;

- uczeń może uzyskiwać oceny poprzez przedłożenie nauczycielowi przy pomocy mediów elektronicznych, poczty tradycyjnej lub skrzynki kontaktowej na terenie szkoły (jest już taka obok sekretariatu!) rozwiązanych zadań, kart pracy, form pisemnych wypracowań, wykonanych ćwiczeń, przygotowanych prezentacji multimedialnych, nagranych filmów itd., w zależności od specyfiki przedmiotu, realizowanych treści i ustaleń nauczyciela, a także podczas lekcji on-line zgodnie z przyjętymi zasadami oceniania w czasie lekcji prowadzonych w szkole; oceny są wstawiane do dziennika.

Należy też zachęcać młodzież  do samodzielnej pracy.

Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać bardziej regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły.

Uczniowie i Rodzice mogą także korzystać z pomocy psychologa szkolnego i doradcy zawodowego.

Zapewniam Państwa, że nauczyciele naszej szkoły dołożą wszelkich starań, by uczniowie czuli się w tej sytuacji otoczeni opieką. Wierzę, że poradzimy sobie wszyscy z czekającymi nas wyzwaniami.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

Szanowny Rodzicu:

 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły oraz umieszczane na stronie szkoły;
 • zwróć uwagę, aby Twoje dziecko unikało miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, centra handlowe, spotkania towarzyskie);
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz
 • przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna dla Twego dziecka oznaczać dni wolnych od nauki;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • nauczyciele naszej szkoły będą kontaktować się z uczniami drogą elektroniczną.

LICEALISTO!

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, centra handlowe, spotkania towarzyskie);
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • pamiętaj, że nauczyciele będą kontaktować się z Tobą drogą elektroniczną;
 • regularnie zaglądaj na stronę szkoły i do e-dziennika.


Szanowni Państwo
,
Informuję, iż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, Polskie Towarzystwo Psychologiczne uruchomiło pomoc psychologiczną, którą można uzyskać pod nr tel.: 730 822 320. - INFOLINIA BĘDZIE CZYNNA CODZIENNIE OD GODZ 09.00 - 21.00.

Z poważaniem Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Krzysztof Lipniewicz

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Tel: 89 535 96 70, 89 535 19 30,
Faks: 89 527 32 34
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pomoc psychologiczna on- line

Dyżur psychologa

on- line

dla uczniów, rodziców i nauczycieli

(poprzez WhatsApp, messenger )

poniedziałek 13.00-15.00

środa- 13.00-14.00

czwartek 13.00-14.00

 

Przydatne linki:

https://www.focus.pl/artykul/jak-sobie-radzi-z-lkiem

https://www.spidersweb.pl/rozrywka/2020/03/18/koronawirus-webinar-swps-jak-radzic-sobie-z-lekiem-kwarantanna/

https://mamadu.pl/146181,jak-radzic-sobie-z-lekiem-w-dobie-koronawirusa-odpowiada-psycholog