W dniach 27 - 28 marca 2020 roku jest organizowany wyjazd edukacyjny w ramach projektu "Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości" jako realizacja zajęć organizowanych poza szkołą do Torunia na seans w Planetarium, zwiedzanie i warsztaty Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach pod Toruniem dla uczniów uczęszczających na zajęcia projektowe. Pierwszeństwo mają uczniowie klas IA, ID i IIA, klas matematyczno-fizyczno-informatycznych. W przypadku wolnych miejsc zachęcamy pozostałych uczniów.

 Oświadczenie, zgoda rodzica i ucznia

 Regulamin

 Program wycieczki

 

To zobaczymy w Toruniu: