http://salon.perspektywy.pl/2020/

Zachęcam uczniów klas maturalnych do udziału w tych targach edukacyjnych.
Więcej informacji u szkolnego doradcy zawodowego.


Teresa Woźniak