Galeria: Spotkanie z panią kapitan
Katarzyną Puczyłowską z WKU w Ełku

Dnia 5 lutego 2020 roku uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w spotkaniu z panią kapitan Katarzyną Puczyłowską z WKU w Ełku.
Na początku zostaliśmy zaznajomieni z rodzajami służby wojskowej, następnie pani kapitan przedstawiała nam uczelnie wojskowe w Polsce, które są m.in. w Warszawie i we Wrocławiu oraz jakie wymogi należy spełnić, żeby rekrutować, co najlepiej zdawać na maturze, a później dostać się na te studia. Posłuchaliśmy również opowieści jak wyglądały Jej studia w stolicy,

a najciekawszą informacją,którą usłyszeliśmy było to, że uczelnia zapewnia nam wyżywienie, zakwaterowanie, mundur, a nawet kieszonkowe. Dowiedzieliśmy się również, że nauka na Akademii Wojskowej umożliwia nam nie tylko otrzymanie stopnia oficerskiego, ale również dyplomu inżyniera-magistra, co w przyszłości da nam wiele perspektyw. Na koniec dostaliśmy cenną radę od pani kapitan,iż nie powinnismy podążać za tłumem, dokonywać słusznych wyborów, a przede wszystkim podążać za swoimi marzeniami.