Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem jest organizowana już od 2007 roku. I LO w Olecku już od kilkunastu lat przeprowadza próbne egzaminy maturalne przy współpracy z Wydawnictwem Szkolnym Operon. W listopadzie 2019 r. uczniowie klas III pisali egzaminy z języka polskiego, matematyki, języka obcego i wybranego dodatkowego przedmiotu. Kilka miesięcy przed egzaminem dojrzałości uczniowie spróbowali swoich sił, sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności. Ta próba dała uczniom możliwość uzupełnienia braków w wiedzy, jak również pozwalała „oswoić się” z arkuszem maturalnym, prawidłowo zaplanować pracę w przewidzianym czasie, uzyskać informację o efektach pracy. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, po sprawdzeniu prac, przedstawili uczniom wyniki matur próbnych, na lekcjach przeprowadzono analizę tych wyników, wyodrębniono zadania, które sprawiły uczniom największe trudności, ustalono wnioski do dalszej pracy.

 Należy nadmienić, że tylko niektóre szkoły w kraju przystąpiły do próbnej matury zorganizowanej przez Operon, gdyż nie jest ona obowiązkowa.

Uwieńczeniem każdej edycji matury próbnej są ogólnopolskie wyniki i rankingi szkół. Wydawnictwo Operon tworzy je na podstawie danych wprowadzonych przez szkoły, które brały udział w projekcie.

Ogólnopolskie wyniki Próbnej Matury z Operonem 2019 przedstawiają się następująco- uczniowie osiągnęli dobre wyniki z języka angielskiego, średnio na poziomie 65%, słabiej wypadły egzaminy z języka polskiego i przedmiotów dodatkowych, najniższe wyniki na próbnej maturze uczniowie uzyskali z matematyki. Wyniki te wskazują, że trzeba jeszcze dołożyć wszelkich starań i wiele pracy, aby zdać egzamin dojrzałości- Maturę 2020.

Raport ogólnokrajowy zawiera informacje zbiorcze o wynikach egzaminu w całej Polsce i poszczególnych województwach. W województwie warmińsko- mazurskim w kolejności najlepiej wypadły szkoły z Kętrzyna, Pisza i- na trzecim miejscu-  uplasowało się I LO w Olecku.

Uczniowie klas III- pamiętajcie, że to jednak tylko próbna matura zorganizowana przez Wydawnictwo Szkolne Operon. Z egzaminem dojrzałości zmierzycie się w maju 2020 r., więc uczcie się, uczcie się, uczcie się…jest jeszcze trochę czasu.

                                              Mariola Pezowicz