9 stycznia 2020r.o godz. 10.00 w całej Polsce odbyły się eliminacje ww. olimpiady. Z naszej szkoły w konkursie startowało 7 uczniów z II i III klasy o profilu biologiczno- chemicznym. Dąbek Bianka z kl. IIIb uzyskała 84% prawidłowych odpowiedzi z testu złożonego z 50 zadań, a Leonarczyk Kinga z kl. IIa 80% poprawnych wyników.
Wysokie lokaty otrzymanych przez uczennice wyników testu umożliwiły im zakwalifikowanie się do etapu okręgowego, który odbędzie się w 3 dekadzie kwietnia. Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia na wyższym szczeblu zmagań
ekologicznych. Opiekunem merytorycznym uczestników olimpiady była nauczycielka biologii Elżbieta Orlik- Gogacz. Podkreślić należy, że w uznaniu poziomu wiedzy oraz umiejętności łączenia teorii z praktyką w ochronie środowiska, senaty 64 wyższych uczelni państwowych przyznały finalistom i laureatom eliminacji szczebla centralnego indeksy na kierunki przyrodnicze ( lista uczelni dostępna jest na stronie internetowej GK OWE).