„Życzymy Sobie i Wam, by nas było stać
Na święty spokój.
Szczęścia, ile się da, miłości w bród,
Mądrych ludzi wokół…”


Najlepsze życzenia Noworoczne całej społeczności szkolnej
I LO w Olecku.