Galeria: Świąteczna Wieża Babel 2019.

W okresie Świat Bożego Narodzenia w I LO im. J. Kochanowskiego w Olecku odbył się międzyklasowy konkurs piosenek świątecznych. Każda klasa przygotowała piosenkę w języku obcym.. Były, między innymi, piosenki w języku koreańskim, włoskim, hiszpańskim, chorwackim, japońskim, niemieckim, rosyjskim.. Do konkursu przystąpiły wszystkie klasy- pierwsze, drugie i trzecie. Młodzież starannie przygotowała się do konkursu, ciekawie i z wielkim artyzmem wykonywała piosenki świąteczne.

Były pomysłowe stroje, adekwatne do treści utworu i kraju, z którego pochodził , piękny śpiew, ciekawa choreografia- interesujące układy taneczne i figury gimnastyczne. Całości dopełniały świąteczne stroje i rekwizyty, na których napisane były świąteczne życzenia. Uczniowie przedstawili piękne widowisko sceniczne. Komisja oceniająca miała niełatwe zadanie. i , po naradach, przyznała trzy pierwsze miejsca: klasie I D, klasie II C i klasie III C. W nagrodę każda ze zwycięskich klas otrzymała bon w wysokości 200 złotych.

Występy wszystkich klas były bardzo interesujące i przedstawiały wysoki poziom. Gratulujemy wszystkim klasom wspólnego kolędowania i ciekawych pomysłów.

 Po konkursie uczniowie udali się do klas na spotkania wigilijne.

                                                         Mariola Pezowicz