W bibliotece I LO w Olecku od niedawna znajdują się roczniki Biuletynu Informacyjnego pt. ”Solidarność”. Pierwszy numer czasopisma ukazał się w 1980 r., redaktorem naczelnym gazety był Krzysztof Burek. Czasopismo „Solidarność” to źródło wiedzy o trudnych dla Polski latach 1980-1981. Artykuły pisane prawie czterdzieści lat temu przedstawiają zdarzenia tamtych lat- szczególnie stan wojenny. Treści czasopisma „Solidarność” ocalają od zapomnienia obraz lat 80. Młode pokolenie może czerpać wiedzę z doświadczeń pokolenia Solidarności.
Biuletyny przekazał do biblioteki szkolnej p. Kazimierz Iwanowski- historyk, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku, radny Rady Powiatu w Olecku.

Mariola Pezowicz