JAN KOCHANOWSKI - życie, twórczość, opracowania

 

"Rzecz Czarnoleska - przepływa, otacza Nawiedzonego niepokoi dziwem.
S
łowo sie z wolna w brzmieniu przeistacza, staje się tym prawdziwem..."
- Julian Tuwim

Wiersze Kochanowskiego potrafiły Tuwima olśnić, zaniepokoić,
zaczarować. Czy potrafią zadziwić również nas? Wierzę, że tak.
Przynajmniej w stopniu, który pozwala odczuć, że obcuje się z naprawdę wielką poezją.  
 

W twórczości Kochanowskiego, która stanowi obszerny zapis przeróżnych myśli i przeżyć, każdy z
czytelników znajdzie coś dla siebie... Jakąś receptę na życie, strzęp własnego doświadczenia,
jakąś refleksje o świecie, który od czasów mistrza Jana wcale tak bardzo się nie zmienił.
Przyjrzyjmy się zatem twórczości Kochanowskiego, poznajmy samego poetę...