W dniu 29 listopada 2019 roku jest organizowany wyjazd edukacyjny w ramach projektu "Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości" jako realizacja współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły do Białegostoku na Politechnikę Białostocką na warsztaty i wykłady prowadzone przez wykładowców PB dla klas matematyczno-fizyczno-informatycznych objętych patronatem przez tę uczelnię.

Program wycieczki
7.15 – wyjazd z Olecka z ulicy Zana (od tyłu szkoły)
10.00 – 14.00 – uczestnictwo w cyklu wykładów i warsztatów na Politechnice Białostockiej oraz zwiedzanie biblioteki
14.15 – obiad
15.30 – 17.00 – czas wolny
W godzinach 19.00 - 20.00 powrót do Olecka

Dokumenty związane z wyjazdem:
 Regulamin wyjazdów
 Oświadczenie i zgoda rodzica/opiekuna oraz ucznia