Galeria: Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom

W dniu 20 listopada br. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W roku szkolnym 2019/2020 wyróżniono w województwie warmińsko-mazurskim 157 uczniów ze szkół dla młodzieży, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wszyscy musieli spełnić jeden z warunków: otrzymać promocję z wyróżnieniem przy najwyższej w danej szkole średniej ocen lub wykazać się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Z kolei w pozostałych dziedzinach wiedzy musieli osiągnąć wyniki co najmniej dobre.

Stypendystką Prezesa Rady Ministrów została uczennica klasy 3a Urszula Kamińska, która uzyskała w minionym roku szkolnym średnią ocen 5,67 oraz została laureatką konkursów matematycznych i polonistycznych.