Galeria: „Dłużej niż na zawsze”.

W miasteczku, w którym ludzie wymieniają uśmiechy- gdzie nie ma nic niezwykłego…” - rok 1973, w Olecku rozpoczyna pracę Człowiek, który całe życie podporządkuje pewnemu marzeniu- służbie swoim czworonożnym przyjaciołom, każdemu żywemu stworzeniu.

Można myśleć, że „został już tylko na fotografii, z twarzą bez oddechu”- a przecież Jego życie to wspaniała, barwna i zrealizowana z wielkim rozmachem historia, która ma dwoje równorzędnych bohaterów: Człowieka- Przyjaciela Zwierząt- i zwierzęta.

 

„Nikt Twych trudów nie liczy, a jeśli ocenia- to słusznie”- wystawa oparta na relacjach i świadectwach wielu świadków, którzy przez lata doświadczyli Jego bezinteresownej pomocy zwierzętom.

„Kochać to nie znaczy iść w swą własną drogę”- nie mierzył, nie odliczał, nie rachował, dawał wszystko- pracę, czas, wiedzę, serce.

„A życie nasze jednakowo niespokojne i malutkie”- ta świadomość mobilizowała Go do ciągłej pomocy powierzonym zwierzętom, walki o życie i zdrowie czworonożnych podopiecznych.

„Przecież tylko nieobecni są najbliżej”.

Nauczyciel matematyki i informatyki w Liceum Ogólnokształcącym w Olecku w latach 1978- 2002. Dyrektor i Wykładowca informatyki Colegium Nauczycielskiego w Olecku ( pod patronatem Uniwersytetu Warszawskiego) w latach 1992- 2002. Wojewódzki Konsultant ds. informatyki- organizuje w oleckim liceum pierwszą pracownię informatyki.

Wprowadzał On w tajniki wiedzy matematycznej i informatycznej naszych licealistów oraz studentów Studium Nauczycielskiego w Olecku.

Dokumenty, upamiętniające zasługi zmarłego lekarza weterynarii p. Andrzeja Jakuszko oraz  zmarłego nauczyciela matematyki i informatyki p. Jana Suchanka, zostały zgromadzone w I LO w Olecku. Działania te podjęto w ramach akcji „Szkoła pamięta”. Materiały zebrała p. Teresa Woźniak- nauczyciel przedsiębiorczości przy współpracy p. Barbary Domysławskiej- nauczyciela matematyki -oraz uczniów.

Fotografie ,przedstawione na wystawie, to nie tylko piękne ujęcia, ale przede wszystkim wzruszające opowieści o życiu Lekarza, Jego zwierzętach oraz o trudzie pracy i zasługach  Nauczyciela.

 Wystawa stawia pytanie: ”po co żyjemy?”. I udziela na to pytanie odpowiedzi.

                                              Mariola Pezowicz

Cytaty zostały wybrane z tomów utworów ks. Jana Twardowskiego.