W środę 9 października 2019 r. w godzinach od 8:00 do 12:00 w I LO w Olecku odbyły się wybory pod hasłem „Młodzi głosują”. Był to ogólnopolski projekt, który miał na celu sprawdzenie preferencji wyborczych polskiej młodzieży.

W skład komisji wyborczej weszli uczniowie naszego liceum: Łukasz Grygieńć, Patryk Kozłowski, Kinga Konopko, Mateusz Kot, Michał Kumkowski i Piotr Żubrycki. Wyborami koordynował nauczyciel p. Mariusz Bartnicki. Frekwencja wyborcza wśród społeczności uczniowskiej była dość wysoka i wyniosła 64,8%. Wybory wygrała Konfederacja z wynikiem 38,8%. Wybory zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny. Miały one na celu przygotowanie uczniów do udziału w przyszłych wyborach, kiedy młodzi wyborcy uzyskają wymagane uprawnienia. W zorganizowanym projekcie nasza szkoła brała udział jako jedyna z powiatu oleckiego i jako jedna z sześciu szkół w województwie
warmińsko-mazurskim. Była to piękna lekcji , przygotowująca młodych ludzi do udziału w życiu społecznym.

Patryk Kozłowski, kl. II B