Młodzież I LO w Olecku 21 października 2019 r. zdobywa wiedzę nt. autoprezentacji. Uczniowie wszystkich klas uczestniczą w godzinnych zajęciach prowadzonych przez p. Wiesława Zyskowskiego (jeden z najlepszych polskich ekspertów od przesłuchań).

W trakcie zajęć młodzi ludzie otrzymują rzetelne informacje na temat tego, na czym polega autoprezentacja, w jaki sposób każdy człowiek, poprzez swoje zachowanie i sygnały niewerbalne, komunikuje, kim jest albo za kogo chciałby być uważany. Umiejętność autoprezentacji przydaje się więc w wielu życiowych sytuacjach- jest bardzo ważna, kiedy ubiegamy się o jakieś stanowisko. Młodzież dowiedziała się jak ważny jest nasz wizerunek i jaki ma wpływa na odbiór naszej osoby przez otoczenie. Uczniowie zdobyte informacje stosowali w ćwiczeniach, dzięki temu w określonej sytuacji będą potrafili swoją wiedzę teoretyczną przełożyć na praktyczną. Dzięki temu przekazane informacje są także bardziej zrozumiałe i trwałe.

Mariola Pezowicz