19 września 2019 r. uczniowie klas trzecich spotkali się z przedstawicielem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Giżycku. Na spotkanie przybyła Pani Prodziekan tej uczelni. Opowiadała ona o zasadach rekrutacji na studia, o lokalizacji uczelni w różnych regionach kraju i  ofercie edukacyjnej uczelni. Przedstawiła różne kierunki studiów i szeroką ofertę kształcenia, m.in. kształcenie kadr dla służb, administracji publicznej, instytucji oraz przedsiębiorstw. Zachęcała młodzież do podjęcia decyzji o wyborze Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Życzyła dobrego wyboru.

                                                                  Mariola Pezowicz