W maju 2019 r. do egzaminu maturalnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku przystąpiło 71 osób, czyli wszyscy tegoroczni absolwenci. Świadectwo dojrzałości otrzymało 67 zdających, co stanowi 94,37% (zdawalność w kraju wyniosła 80,5%). Cieszy nas bardzo, że na wielu świadectwach pojawiły się wyniki 100%. 4 absolwentów nie zdało egzaminu, z tego 2 ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu.

Gratulujemy maturzystom i życzymy powodzenia podczas rekrutacji na studia!