Galeria: Zanieczyszczenie powietrza w Olecku..

10 i 14 czerwca uczniowie LO odbyli szkolenie w ramach projektu "Cykl działań informacyjnych i szkoleń prezentujących wpływ zanieczyszczeń powietrza na degradację przyrody i zmiany klimatyczne.".

Szkolenie prowadził nauczyciel geografii Zbigniew Stefanowski.

Projekt koncentruje się na stanie czystości powietrza, jako głównego czynnika zmian klimatycznych. Kluczowymi elementami projektu są działania informacyjne. Mają one na celu po pierwsze zaznajomienie z problematyką globalnych zmian klimatu, po drugie wskazanie na skutki globalnego ocieplenia . Taki sposób przekazywania informacji ma na celu wyrobienie przeświadczenia, że każdy mieszkaniec rejonu może przyczyniać się bądź to do polepszania stanu środowiska naturalnego, bądź do jego pogarszania.