Pięcioro najlepszych uczniów naszej szkoły ma szansę wziąć udział w wakacyjnym obozie naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego „Poławiacze pereł”.

Dwutygodniowy pobyt w Krakowie to okazja do spotkania wybitnych naukowców, rozwijania pasji naukowych lub artystycznych poprzez udział w warsztatach i laboratoriach, możliwość wymiany pomysłów w gronie najlepszych uczniów liceów w kraju a także odpoczynek i zwiedzanie.

O kwalifikacji będzie decydowała średnia ocen na świadectwie oraz inne osiągnięcia ucznia. Komisja kwalifikacyjna, zgodnie z regulaminem, stworzy listę rankingową.

Udział w obozie jest całkowicie finansowany w ramach projektu „Kompetencje kluczowe – kluczem do przyszłości”.

REGULAMIN STYPENDIUM

 

Załącznik nr 1 - Formularz o przyznanie stypendium