W trosce o dobro  naszych uczniów, a także w odpowiedzi na apel kuratorium oświaty po ostatnich wydarzeniach w kraju, m.in. ataku nożownika w jednej z polskich szkół, odbyły się w naszym liceum zajęcia poświęcone problematyce

szeroko pojętego bezpieczeństwa. W zajęciach prowadzonych przez p. Alicja Selwocką wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły. Psycholog przypomniał podstawowe zasady bezpieczeństwa w szkole, na ulicy, za kierownicą. Odwołał się do obowiązujących w szkole Procedur Reagowania w Sytuacjach Kryzysowych, zwrócił uwagę na konieczność dbania o bezpieczeństwo własne i bliskich oraz unikanie ryzykownych sytuacji i zachowań.

Pedagogizacją, poprowadzoną przez psychologa oraz koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole  zostali objęci również rodzice uczniów.