W I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kochanowskiego w Olecku ruszyło Szkolne Koło Wolontariatu. Koło będzie skupiać wszystkich tych, którzy pragną angażować się w różne akcje i działania mające na celu niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność, ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy, ukierunkowana będzie na obszar szkolny i pozaszkolny. Będą to. m.in. włączenie się w ogólnopolskie działania, typu góra grosza, wielka orkiestra świątecznej pomocy czy szlachetna paczka, sprzątanie świata jak również akcje w odpowiedzi na bieżące potrzeby. Koło współpracować będzie z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy i powiatu oleckiego. Koło, działające na podstawie przepisów prawa, prowadzić będzie psycholog Alicja Selwocka.