Michał Złotnik już w drugiej klasie zdobył indeks Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko  - Mazurskiego w Olsztynie.

W klasie pierwszej został laureatem Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Pangea”, uzyskał wyróżnienie, drugie miejsce w rejonie ełckim i pierwsze w powiecie w konkursie Kangur Matematyczny. W kolejnym Ogólnopolskim Konkursie Alfik Matematyczny zdobył VI miejsce w województwie.

W klasie drugiej w Kangurze Matematycznym zajął drugie miejsce w rejonie ełckim i pierwsze w powiecie. W Ogólnopolskim Konkursie Mat Matematyczny 2018 uzyskał  IV miejsce w województwie. Został finalistą XVI Warmińsko – Mazurskich Zawodów Matematycznych oraz finalistą VIII Łomżyńskiego Konkursu Matematycznego.

Michał w bieżącym roku szkolnym zdobył tytuł finalisty Powszechnego Internetowego Konkursu dla Uczniów Szkół Średnich - Matematyki, którego organizatorem jest prestiżowa uczelnia – Politechnika Warszawska. Jest to jeden z najtrudniejszych konkursów i odbywa się w kilku etapach. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie klas maturalnych, do intensywnego powtarzania materiału, a przez to pomoc w przygotowaniu się do matury. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Konkurs Politechniki Warszawskiej cieszy się bardzo dużą popularnością wśród licealistów, co roku zgłasza się d 8 tysięcy do 11 tysięcy nowych uczestników. W tym roku do ostatniego etapu dotarło niewiele ponad 200 osób. W klasie trzeciej Michał również znalazł się w gronie najlepszych w XVII edycji Warmińsko – Mazurskich Zawodów Matematycznych. Zdobył także IV miejsce i bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Mat Matematyczny, w którym bierze udział ponad 6 tysięcy uczniów z całej Polski.

Nie są znane jeszcze tegoroczne wyniki w konkursie Kangur Matematyczny.

Nauczycielem matematyki Michała była Elżbieta Guziejko.