Jak co roku uczniowie I LO w Olecku biorą udział w wielu ogólnopolskich konkursach matematycznych, osiągając wysokie wyniki.

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny MAT jest wykorzystywany jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Konkurs pozwala rozbudzać, diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów, jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty matematyczne.

 W konkursie bierze udział około 6026 uczniów z 245 szkół. Nasi uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki. W XX edycji:

 • Błażej GałkowskiI miejsce w województwie w kategorii klas II szkół ponadgimnazjalnych i dobry wynik w konkursie;
 • Jakub DzikielewskiV miejsce w województwie w kategorii klas I szkół ponadgimnazjalnych i dobry wynik w konkursie;
 • Michał ZłotnikIV miejsce w województwie w kategorii klas III szkół ponadgimnazjalnych i bardzo dobry wynik w konkursie;
 • Jakub ReutV miejsce w województwie w kategorii klas III szkół ponadgimnazjalnych i dobry wynik w konkursie;
 • Urszula KamińskaV miejsce w województwie w kategorii klas I szkół ponadgimnazjalnych.

Innym konkursem jest Maks Matematyczny. To nowy pomysł na połączenie konkursu matematycznego i wykorzystania technologii informatycznej. Uczestnicy muszą zmierzyć się z dwoma zadaniami optymalizacyjnymi w formie interaktywnych gier matematycznych. Ich rozwiązanie wymaga nie tyle wiedzy matematycznej, co umiejętności poszukiwania strategii i tworzenia algorytmów. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych od klasy 2, gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z podziałem na kategorie wiekowe w każdym roczniku.

Od roku szkolnego 2017/2018 konkurs odbywa się raz w semestrze (w październiku i marcu).

Wyniki VI edycji Ogólnopolskiego Internetowego i Interaktywnego Konkursu Matematycznego „Maks Matematyczny”

 • Urszula KamińskaVI miejsce w województwie w kategorii klas II szkół ponadgimnazjalnych i bardzo dobry wynik w konkursie;
 • Jakub DzikielewskiIX miejsce w województwie w kategorii klas I szkół ponadgimnazjalnych i dobry wynik w konkursie;
 • Błażej GałkowskiXII miejsce w województwie w kategorii klas II szkół ponadgimnazjalnych i dobry wynik w konkursie.

Lepsze wyniki uczniowie uzyskali w VII edycji Ogólnopolskiego Internetowego i Interaktywnego Konkursu Matematycznego

 • Jakub DzikielewskiI miejsce w województwie w kategorii klas I szkół ponadgimnazjalnych i dobry wynik w konkursie;
 • Błażej GałkowskiII miejsce w województwie w kategorii klas II szkół ponadgimnazjalnych, IX wynik w kraju i bardzo dobry wynik w konkursie;
 • Kacper Jankowski III miejsce w województwie w kategorii klas II szkół ponadgimnazjalnych, XXXII miejsce w kraju i bardzo dobry wynik w konkursie;
 • Urszula KamińskaIX miejsce w województwie w kategorii klas II szkół ponadgimnazjalnych.

Koordynatorem wymienionych konkursów jest Elżbieta Guziejko.