„Życia nie mierzy się ilością oddechów, ale ilością chwil, które zapierają dech w piersiach” (Maya Angelou). Dobiegł końca XV Regionalny Konkurs Recytatorski „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny”. Do zmagań finałowych konkursu z I LO zakwalifikowało się pięcioro uczniów: Jakub Dzikielewski (kl. IA), Julia Łapucka (kl. IIB),  Klaudia Jarosz  (kl. IIC), Łukasz Grygieńć (kl. IIC), Aleksandra Karaś (kl. III B2).

Na etapie regionalnym z naszej szkoły czołowe miejsca zajęli: Aleksandra Karaś- III miejsce i Łukasz Grygieńć- (ex aequo)  III miejsce. W dniu 28 marca 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku odbyła się uroczysta gala, na którą zostali zaproszeni honorowi goście: przedstawiciele Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Senatu RP, władz Olecka- Starostwa i Urzędu Miasta, dyrektorzy szkół i nauczyciele, których uczniowie zostali laureatami konkursu. Na gali występowali laureaci- wręczono dyplomy, nagrody, wyróżnienia, podziękowania. Uczennica Aleksandra Karaś otrzymała dodatkową nagrodę za najpiękniejszą  recytację z Olecka- były to „niezapomniane chwile duchowej uczty” (tak ocenił recytację naszej uczennicy p. Dariusz Josiewicz, dziennikarz zasiadający w jury konkursu). Cieszymy się, że nasi uczniowie znaleźli się w czołówce regionalnego konkursu. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i mamy nadzieję, że, dalej rozwijając swoje talenty, będą oni czynnie uczestniczyli w życiu kulturalnym naszego regionu.

Mariola  Pezowicz