Galeria: Konferencja nt. pracy z uczniem zdolnym

W I LO im. Jana Kochanowskiego w Olecku została zorganizowana konferencja na temat pracy z dzieckiem- uczniem zdolnym. Organizatorami spotkania byli Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku, Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Węgorzewie, I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Olecku.

Było to forum wymiany doświadczeń, któremu przewodniczyła p. Elżbieta Domasik- dyrektor  Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku. Gośćmi spotkania byli: Starosta Olecki- p. Marian Świerszcz, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku- p. Urszula Nejfert oraz Burmistrz Olecka- p. Karol Sobczak. Na konferencji wygłoszono prelekcje, które dotyczyły następujących zagadnień:

- „Talenty naszych Krasnali – rozwijanie uzdolnień dziecka w wieku przedszkolnym” – Anna Kozłowska, Barbara Kujałowicz, Dorota Brodowska – Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi KRASNAL w Olecku,

- „Formy i metody pracy z uczniem zdolnym” – film ORE Warszawa,

- „Młodzi mają głos. Teatr miejscem wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży” – Maria Niedziółka SP nr 1 w Węgorzewie,

- „Liceum akademickie?... z doświadczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku” – Katarzyna Kamińska, dyrektor I LO w Olecku,

- „Rozwój pasji zawodowych ucznia w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Giżycku” – Małgorzata Kazaniecka, doradca zawodowy ZSZ w Giżycku,

- „Węgorzewska Kuźnia Talentów” – Jolanta Aleksandra Rodzewicz, dyrektor PP-P w Węgorzewie,

- „Poradniany Dzień Talentów” – Marta Knaś, doradca zawodowy PORE w Giżycku.

Czas wykładów urozmaicony został występem przedszkolaków z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi KRASNAL w Olecku. Po przerwie uczestnicy spotkali się w trzech grupach dyskusyjnych. Podczas debat wypracowano wnioski do dalszego działania:

- organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego;

- poradni psychologiczno- pedagogicznych;

- szkół i przedszkoli.

Na zakończenie uczestnicy  forum przedstawili wnioski opracowane w grupach, które zaprezentowali na wykonanych plakatach. Konferencja miała charakter popularnonaukowy, służyła wymianie doświadczeń i ustaleniu wniosków do pracy w rozwijaniu uzdolnień ucznia.

                                                                      Mariola Pezowicz