Galeria: Dzień przedsiębiorczości

20 marca 2019 r. odbyła się 16 edycja ogólnopolskiego programu Dnia Przedsiębiorczości. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawował  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Uczniowie klas I i II naszego liceum udali się do różnych, ponad czterdziestu, zakładów pracy - były to: szpital, sąd, policja, straż pożarna, warsztat terapii zajęciowej, urząd miejski, urząd skarbowy, urząd pracy, przedszkola, prywatni przedsiębiorcy i wiele innych. Zapoznawali się tam z charakterem danej pracy, wymogami stawianymi przez pracodawcę, potrzebnym wykształceniem do wykonywania danego zawodu, z możliwością późniejszego zatrudnienia, z warunkami płacy w określonym zawodzie. Wszystkie zakłady przygotowane były na przyjęcie młodzieży. Uczniowie uzyskali rzetelne informacje oraz wyczerpujące odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Atmosfera w odwiedzanych zakładach była bardzo przyjazna.

   Wszystkim zakładom, które przyjęły naszą młodzież, serdecznie dziękujemy. Odwiedzająca młodzież to przyszli pracownicy naszych miejscowych zakładów pracy, a może przyszli szefowie?

   Szkolnym koordynatorem Dnia Przedsiębiorczości była p. Alicja Selwocka.

Mariola Pezowicz