Młodzież I LO w Olecku w marcu 2019 r. zdobywa wiedzę nt. dopalaczy i udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie wszystkich klas uczestniczą w dwugodzinnych zajęciach prowadzonych przez ratownika medycznego p. Michała Bartnickiego. W trakcie zajęć młodzi ludzie otrzymują rzetelne informacje na temat tego, co to są „dopalacze”, dlaczego się pojawiły takie substancje, jakie działania niepożądane występują po użyciu dopalaczy, poznają prawdę i mity o tych produktach.

 

Uczniowie, zarówno w szkole, jak i poza nią, mogą być świadkiem czy uczestnikiem zdarzenia, stwarzającego zagrożenie życia. Każdy uczeń powinien zatem posiadać umiejętności prawidłowego przeprowadzenia pomocy przedmedycznej. Zajęcia przygotowują więc uczestników do udzielania pierwszej pomocy, uczą  ich umiejętności postępowania ratowniczego w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu człowieka. Uczniowie zdobyte informacje stosowali w ćwiczeniach, dzięki temu w określonej sytuacji będą potrafili swoją wiedzę teoretyczną przełożyć na praktyczną. Dzięki temu przekazane informacje są także bardziej zrozumiałe i trwałe.  

                                                        Mariola Pezowicz