6 marca w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku odbyło się spotkanie w ramach profilaktyki uzależnień. Spotkanie poprowadziła białostocka grupa „Wyrywani z Niewoli” z programem „Ku Wolności”. Twórcy programu profilaktyczno-ewangelizacyjnego ukazali świat, w którym można żyć bez przemocy i uzależnień: narkotyków, alkoholu czy pornografii.

Dzięki programowi „Ku Wolności” w wykonaniu Jacka Zajkowskiego i Piotra Zalewskiego w którym dali świadectwo postawy szacunku wobec każdego człowieka. Młodzież doświadczyła, że życie bez nałogów i przemocy może być fascynujące i jeśli będą chcieli mogą je zmienić. Program ten podkreślił, że prawdziwą odwagą jest stawanie w obronie osoby słabszej, wrażliwej, dotkniętej przez los. Negowane były postawy agresji, hedonizmu, pychy i „życia w maskach”. Uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w indywidualnych rozmowach z twórcami programu profilaktycznego. Dzięki tym rozmowom, otrzymali słowa wsparcia, zrozumienia i nadziei na przemianę swego życia. Bardzo serdecznie dziękujemy Jackowi i Piotrowi za przeprowadzone spotkanie, świadectwo życia i wiary, za nadzieję wniesioną młodzieży, prawdę, szacunek do drugiego człowieka oraz życia wolnego od nałogów i przemocy.

Galeria: "Ku wolności"

 

Ks. Arkadiusz Gutowski